tifinaghweb
     
azul

tifinaghweb

tifinagh

Etudes

tira

tiniri

timesse

tassili

akakus

atlas

ackal

tudert

grafity

neckk

 

TifinaghWeb, idegg a menzu es te mazight!

Amek ara ye eddere u awal ennegh ger tutlayen yadten ma ur ne ette arue es te mazight?! Amek ara ne zemere a' edd ne adje arraw en eu arraw ennegh dee i mazighen ma ne ette arue ghas es te romiyt ed taarabt?! Neckweni waqila ne xeddeme tutlayen tiberraniyen kan!! Ma ne sawele es taarabt ed te romiyt ie eu arraw ennegh, ar ne ette arue ta sekla ennegh es tutlayen en medden, asekka, ta mazight ad ete emmete!! Ur ad ett edd ee afen eu arraw enngh!! E ezserèegh ulash yiwen SitWeb es te mazight! Amme zun ta mazight mashi dee tutlayt! Ma ne efckee atig meqquren ie u awal ennegh, ta mazight ad ete geme, ad ete meghure ger tutlayen en u madtal...
Tura, i mazighen lazem ad ee ette aruen es te mazight ma ne xese ad ete eddere amme ilseewen yadten. Asekka dee win idles deg i kumpyutren.. Ma ne xedeme idles ennegh ghas es te romiyt, ass 'eg edd ee ekkeren eu arraw ennegh, ad ee afen ta romiyt kan!! Ihi, a fuss deg fuss ay i mazighen, ad ne efcke a fudd ie te mazight es te mazight, ad ee eqqimen eu arraw ennegh dee i mazighen, ad ur edd ee egen asekka i berraniyen ger medden.

  TifinaghWeb
E xedmegh TifinaghWeb bash ad afen wid ed tid ge hemlen ad ee eqqaren es te mazight yuen SiteWeb es te mazight. Ad et ee afen medden en te mnadten yadten ’eg ee elleen i mazighen ed i meghnasen akw en te mentilt ta mazight ’eg u madtal.


  TifinaghWeb ad deges the afeme a sebteer en tira ghef u zseru. A sebteer yadten ghef u mezruy en tira seg te nezsruft ed i deraren ar Internet. Ad deges the afem ckra en te felwen ghef tira ta qburt ed tira ta trart es tifinagh.
Ur ad ye afe wa ge essenen ta mazight ta mukrist meqquren iwaken ad ye ackeze tira en te mazight es e aruegh i derisen en TifinaghWeb... Masha, ete ellee ckra en te sarut mezzsiyen deg u sebter en tira tatrart, waxxa ete druse... Attas en i mazighen ee hemlen ad e eqqaren es te mazight, ge ette aruen es tira ta jerroumit. E xesegh Tifinagh Web ad degs the afem ta mazight kan... ulash ta romiyt. Masha i megraden ge ette aruen es te neglizt negh es ckra en tutlayt yadten, ad ten the afem deg u sebter en " Etudes".

  Dee a mestan en idles ed te moust i mazighen. A mentag en i zerfen d te mentilt ta mazight. Dee a mazigh, ad e eqqimegh dee a mazigh. Ne eggällee ur ne hennet, a’ ne eqqime dee i mazighen. Tamazgha ta muret ennegh, ta mazight awal ennegh. Dee izmeewen waxxa ee ebbeyen eu asckeeren. Ackal ennegh ed u awal ennegh aey egeen tudert ennegh.

E xedmegh a sebter en TifinaghWeb bash ad degs e smunegh a snulfu a delsan a nazsur ènew, e smunegh deges tidmiewen ed tira ènew...E egegh degs ti felwen en tira ta mazight es tifinagh, ckra degsent esse ezsregh ett, ckra yadten mazal ur edd ye effeghe. Ad the afeme ti felwen en te zsuri, ee munent ed te nefousen negh tidmi ta trart ge ette aruen es u sekkil a latiniy. Ad ette beddalen i megraden ed te nefousen enni ayour gher wayedt.

TifinaghWeb ie wid ed tid ge xesen ad ee eqqaren es te mazight. SiteWeb agi dee winewen, es te mazight ed tifinagh. SiteWeb en i meghnasen en te mentilt ta mazight ’eg u madtal, i mentagen en i zerfen i mazighen.

Ar e skeeregh daegh yuen y idegg meqquren ghef te jerroumt ed tira en te mazight ta trart. Ad degs e esse munegh ma ete ghezzife tudert a senulfu en wid ed tid ge xesen ad eyi ee awsen iwaken ad ne esse bedde ansa mequren ghef y idles ed tutlayt i mazighen. Masha TifinaghWeb dee idegg ghas en ckra seg u senulfu ènew a delsan a nazsur.