ta zsuri ghur i mazighen
     
azul

tifinaghweb

tifinagh

Etudes

tira

tiniri

timesse

tassili

akakus

atlas

ackal

tudert

grafity

neckk

 

Ta delga en i mazighen ete etu essene seg zik es i zemoulen ait ckradt idisen: i ckredisen. Anamek en y idisen en u ckerdis ae dee aman, ackal akw ed tafuckt.
Attas en wid ge rezzun ghef te zsuri ghur i mazighen (Van Gennep, M. Devulder...) ee äremen ad ee efcken anamek ie i zemoulen en te delga ghur i mazighen.
Da, ur ad e sawelegh ghas ghef te zsuri ta qburt ghur i mazighen. Ta zsuri ee xeddemen medden ghef u zsedtta akw ed i gdouren negh ghef u ksoem ensen. Ta zsuri ta trart ad ete the afem (t) deg i sebteere yadten.
Amata seg eu unughen dee win i mudduren: ta sekkourt, a zerem... Masha attas en i zemoulen ee sawêlen ghef igennae, tafukt, ayour... Deg u sebter ae, ckra en i medyaten.

Tifiraqst ed u mqerqour
I muddouren amme wi, ee etu essenen es te zemert ensen deg te waghitt. Ee esse xdamen eten deg i mekuraren... Tifiraqst (1) ed u mqerqour (2) ee ette aweyen edd ti kerzsaewen ed u ghilif. A zerem (3) dee a zamoul en imenghi. Ta frawt en tamemt (4) dee a zemoul en tumert, ye etu essene attas ghur tulawen accku ye esse mecktêye edd tumert. Masha ixfe u ghyul (7) dee a zemoul a mekhus: a rgaz ma ur ye hemele ta mettudtt, ye eqqêre as ta ghyult (5). Imshedt ghef eu azzar enes (5). Tulawen ee ette delêgent attas i bibaten ed i baäshe amme te berbellut ed y izeen (6) iwakken ad ye eqqime u ragaz ye ette ettey tasga ensent. Tulawen ee hemelent attas ta sekkourt accku ete huski hullen. A rgaz ma ye xese ad ye esse mghure es te mettudtt enes ad as ye eqhere: Allan en te sekkourt (1). A zemoul (2) dee ayedee, wiyadt dee i rgazen!